Account Kit is being deprecated:

 • On September 9, 2019, no new apps will be able to integrate Account Kit, but existing integrations will continue to function.
 • On December 9, 2019, the daily SMS limit will be reduced to 1,000 messages per app ID per day. All other channels (including WhatsApp) will continue to function without restrictions.
 • On March 9, 2020, Account Kit will be deprecated and will no longer function.

You will be able to retrieve your app's user data for 90 after deprecation, through June 9, 2020. See Retrieving Your User Data.

For more information, see Account Kit services no longer available starting in March.

Tổng quan

Với Account Kit, mọi người có thể đăng ký cũng như đăng nhập ứng dụng thật nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ email của họ làm thông tin đăng nhập không cần mật khẩu. Account Kit được cơ sở hạ tầng gửi WhatsApp, SMS và email của Facebook hỗ trợ để mang lại hiệu quả tin cậy, có thể mở rộng với phạm vi tiếp cận toàn cầu. Do sử dụng phương pháp xác thực bằng email và số điện thoại nên Account Kit không yêu cầu tài khoản Facebook và là phương thức thay thế lý tưởng để đăng nhập mạng xã hội.

Account Kit được xây dựng cho thế giới di động, cung cấp phiên đăng nhập kéo dài, quản lý tài khoản dễ dàng và không cần nhớ mật khẩu. Khi một người bắt đầu đăng nhập bằng địa chỉ email của họ, Account Kit sẽ gửi liên kết một lần đến địa chỉ email của người đó. SDK sẽ phát hiện thời điểm xác minh địa chỉ email. Khi một người bắt đầu đăng nhập bằng số điện thoại của họ, người dùng đó có thể chọn SMS hoặc WhatsApp và Account Kit sẽ gửi mã xác nhận đến số đó để xác thực hoặc trực tiếp xác minh số điện thoại này (xem phần xác minh nhanh).

Quy trình đăng nhập của Account Kit kết hợp cả đăng ký tài khoản và đăng nhập tài khoản. Không cần kiểm tra xem tài khoản đã tồn tại hay chưa hoặc không cần tạo luồng riêng để đăng ký người dùng mới. Sau khi đăng nhập hoặc đăng ký thành công, Account Kit sẽ cung cấp cho ứng dụng của bạn thông tin đăng nhập xác thực của người đăng nhập.

Giao diện người dùng để đăng nhập được SDK cung cấp:

 • SDK iOS cung cấp trình điều khiển chế độ xem tùy chỉnh để quản lý luồng đăng nhập cho bạn. Chỉ cần hiển thị trình điều khiển chế độ xem để bắt đầu.

 • Android SDK cung cấp hoạt động và tất cả những gì bạn cần làm để khởi tạo đăng nhập là bắt đầu hoạt động. Hoạt động sẽ cung cấp kết quả cho biết đăng nhập thành công hay thất bại.

 • SDK JS cung cấp API đăng nhập để quản lý luồng đăng nhập cho bạn. Chỉ cần gọi accountkit.login để bắt đầu.

 • Account Kit dành cho web cơ bản cung cấp URL khởi động luồng đăng nhập.

Tất cả SDK và URL web cơ bản đều cho phép tùy chỉnh đáng kể màn hình đăng nhập.

Account Kit hỗ trợ xác thực WhatsApp và dựa trên SMS cho hàng trăm mã quốc gia. Để biết danh sách các mã quốc gia mà Account Kit hỗ trợ xác thực dựa trên SMS, hãy xem Mã quốc gia SMS được hỗ trợ. Chúng tôi không tính phí nhắn tin SMS cho đến tháng 8/2018. Sau thời điểm đó, các ứng dụng vượt quá 100.000 tin nhắn SMS mỗi tháng có thể bị tính cước SMS tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin, hãy xem câu hỏi "Tôi có bị tính phí khi sử dụng SMS với Account Kit không?" trong phần Câu hỏi thường gặp. Bạn có thể tắt tùy chọn SMS nếu không muốn cung cấp tùy chọn này. Đối với Android và iOS, bạn có thể tắt tùy chọn SMS trong khi thiết lập SDK, còn đối với web, bạn có thể tắt tùy chọn này trong bảng điều khiển ứng dụng.

Account Kit cũng hỗ trợ bản địa hóa giao diện, tin nhắn SMS và email xác thực sang hàng chục ngôn ngữ. Để biết các ngôn ngữ được hỗ trợ bản địa hóa, hãy xem Ngôn ngữ được hỗ trợ.

Cách thức hoạt động của Account Kit

Account Kit tạo cơ sở dữ liệu riêng cho ứng dụng. Bạn có thể truy cập dữ liệu bất cứ lúc nào thông qua API REST. Khi mọi người đăng nhập ứng dụng, cơ sở dữ liệu này sẽ được nhập danh sách các số điện thoại hoặc địa chỉ email và ID tài khoản có thể được sử dụng trong ứng dụng. Các ID tài khoản này là duy nhất với ứng dụng. Nếu cũng sử dụng Đăng nhập Facebook cho ứng dụng, bạn có thể chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có xung đột với ID người dùng trong ứng dụng của Facebook.

Account Kit có 2 luồng đăng nhập, tùy thuộc vào việc mọi người chọn xác minh số điện thoại hay xác minh email.

Luồng xác minh số điện thoại

 1. Gọi API Account Kit bằng một số điện thoại để khởi tạo phiên đăng nhập hoặc đăng ký.
 2. Các máy chủ Account Kit hỗ trợ xác nhận số điện thoại qua SMS và WhatsApp. Bạn có thể xác nhận số điện thoại qua WhatsApp với Android SDK và iOS SDK phiên bản 5.00 trở lên. Chúng tôi sẽ lấy quy trình xác nhận qua WhatsApp làm ví dụ minh họa (quy trình xác nhận qua SMS sẽ tương tự) và sẽ cho phép WhatsApp làm tùy chọn dự phòng. Account Kit sẽ gửi tin nhắn WhatsApp kèm mã xác nhận để tiếp tục quá trình đăng nhập. Nếu người dùng không nhận được mã qua tin nhắn, thì Account Kit sẽ cung cấp ba tùy chọn dự phòng để họ lựa chọn:
  • Thông báo qua SMS — Người dùng có thể chọn nhận một SMS chứa mã này.
  • Cuộc gọi điện thoại — Người dùng có thể chọn nhận cuộc gọi để cung cấp mã này. Để biết danh sách ngôn ngữ mà cuộc gọi hỗ trợ, hãy xem phần Ngôn ngữ được hỗ trợ cho cuộc gọi điện thoại trong Ngôn ngữ được hỗ trợ.
  • Thông báo trên Facebook — Nếu số điện thoại được liên kết với một tài khoản Facebook, thì người dùng có thể chọn nhận thông báo chứa mã này qua tài khoản đó.
  Account Kit cũng có thể trực tiếp xác minh số điện thoại mà không gửi mã qua WhatsApp hoặc SMS. Hãy xem phần Xác minh nhanh
 3. SDK xác minh mã xác nhận qua WhatsApp.
 4. Nếu đã bật Luồng mã truy cập ứng dụng, thì ứng dụng của bạn sẽ nhận được mã truy cập chứa ID tài khoản sau khi đăng nhập thành công. Nếu ứng dụng chưa bật Quy trình mã truy cập ứng dụng, thì ứng dụng khách của bạn sẽ nhận được mã xác thực mà máy chủ của ứng dụng có thể sử dụng để yêu cầu mã truy cập một cách an toàn.

Để biết thêm thông tin về Luồng mã truy cập ứng dụng, hãy xem Mã truy cập và Mã ủy quyền.

Quy trình xác minh email

 1. Gọi API Account Kit bằng địa chỉ email để khởi tạo đăng nhập hoặc đăng ký.
 2. Máy chủ Account Kit sẽ gửi email xác nhận đến địa chỉ email.
 3. SDK giám sát trạng thái của email xác nhận.
 4. Nếu ứng dụng đã bật Luồng mã truy cập ứng dụng, ứng dụng của bạn sẽ nhận được mã truy cập chứa ID tài khoản sau khi đăng nhập thành công. Nếu ứng dụng chưa bật Quy trình mã truy cập ứng dụng, thì ứng dụng khách của bạn sẽ nhận được mã xác thực mà máy chủ của ứng dụng có thể sử dụng để yêu cầu mã truy cập một cách an toàn.

Để biết thêm thông tin về Quy trình mã truy cập ứng dụng, hãy xem Mã truy cập và Mã ủy quyền.

Vì không liên kết thông tin đăng nhập điện thoại hoặc email với tài khoản Facebook nên Account Kit không thể áp dụng các giới hạn về độ tuổi hoặc vị trí trên ứng dụng của bạn.

Xác minh nhanh

Nếu bạn phát triển ứng dụng cho web bằng Facebook SDK dành cho JavaScript hoặc phát triển ứng dụng cho Android bằng Facebook SDK dành cho Android phiên bản 4.17 trở lên, thì Account Kit có thể sử dụng tính năng xác minh nhanh số điện thoại. Trong trường hợp này, nếu người dùng có tài khoản Facebook chứa số điện thoại họ nhập, thì Account Kit sẽ xác minh ngay số điện thoại này mà không yêu cầu họ nhập mã SMS hoặc WhatsApp theo cách thủ công.

Tính năng Xác minh nhanh cho email cũng có sẵn trong SDK Facebook dành cho JavaScript và Android SDK phiên bản 4.25 trở lên.

Để được xác minh nhanh trên Android, mọi người phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Có thiết bị đã cài đặt ứng dụng Facebook dành cho Android phiên bản 99 trở lên.
 • Có tài khoản Facebook bao gồm số điện thoại hoặc email họ nhập vào Account Kit.
 • Đăng nhập vào tài khoản đó.

Để ứng dụng của bạn hoạt động với tính năng xác minh nhanh trên Android, bạn phải thực hiện những điều sau:

 • Phát triển ứng dụng cho Android bằng Facebook Android SDK phiên bản 4.17 trở lên đối với trường hợp đăng nhập bằng số điện thoại hoặc phiên bản 4.25 trở lên đối với trường hợp đăng nhập bằng email
 • Nhập mã hash cho ứng dụng của bạn trong bảng điều khiển ứng dụng. Hãy xem mục Thêm hash khóa phát hành và phát triển trong phần "Bắt đầu nhanh" của Account Kit dành cho Android.

Để được xác minh nhanh trên web, mọi người phải thực hiện những điều sau:

 • Có tài khoản Facebook bao gồm số điện thoại hoặc email họ nhập vào Account Kit.
 • Đăng nhập vào tài khoản đó trên cùng một trình duyệt.

Xác minh nhanh cho JS SDK sẽ được bật tự động.

Để biết thông tin về việc thử nghiệm tính năng xác minh nhanh trên ứng dụng bạn đang phát triển, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Trang cài đặt Account Kit

Những người sử dụng Account Kit để đăng nhập ứng dụng đều có quyền truy cập trang cài đặt, tại đó, họ có thể chặn thông báo và xóa tài khoản của mình khỏi ứng dụng. Điều này rất quan trọng đối với nhà phát triển vì ID tài khoản sẽ thay đổi nếu ai đó xóa tài khoản khỏi ứng dụng rồi sử dụng Account Kit với cùng thông tin đăng nhập đó để đăng nhập ứng dụng của bạn.

Bắt đầu xây dựng

Để biết các bước triển khai và chi tiết triển khai dành riêng cho nền tảng, hãy xem các hướng dẫn sau: