Kết nối cộng đồng để phát triển tương lai.

Tham gia các cuộc họp tại địa phương, cộng tác trong Nhóm Facebook và tìm hiểu về các công nghệ mới nhất của Facebook.
Tìm một nhóm

Kết nối cộng đồng để phát triển tương lai.

Tham gia các cuộc họp tại địa phương, cộng tác trong Nhóm Facebook và tìm hiểu về các công nghệ mới nhất của Facebook.
Tìm một nhóm

Vì sao nên tham gia một nhóm?

Dù bạn xây dựng nội dung gì, Developer Circles giúp kết nối với bạn với các nhà phát triển khác tại địa phương để cộng tác, tìm hiểu và mã hóa.
Kết nối với các nhà phát triển khác
Tiếp cận cộng đồng nhóm Facebook tại địa phương và tham dự các cuộc họp ở gần bạn
Tương tác với chuyên gia tại địa phương
Mỗi cộng đồng được các trưởng nhóm nhà phát triển tại địa phương tổ chức và điều hành
Tìm hiểu về công nghệ mới
Tìm hiểu về Bot, AI, IoT, Bày tỏ cảm xúc và nhiều công cụ khác
Xây dựng với các nhà phát triển khác
Cộng tác với tất cả các kiểu nhà phát triển

Vì sao nên tham gia một nhóm?

Dù bạn xây dựng nội dung gì, Developer Circles giúp kết nối với bạn với các nhà phát triển khác tại địa phương để cộng tác, tìm hiểu và mã hóa.

Tham gia cộng đồng

Hãy tham gia Developer Circle tại địa phương để kết nối với cộng đồng nhà phát triển trên Facebook và tham dự các cuộc họp tại khu vực của bạn
Tìm một nhóm

Tham gia cộng đồng

Hãy tham gia Developer Circle tại địa phương để kết nối với cộng đồng nhà phát triển trên Facebook và tham dự các cuộc họp tại khu vực của bạn
Tìm một nhóm

Tin từ cộng đồng

Tin nổi bật từ cộng đồng Developer Circles trên toàn cầu.