Kết nối với cộng đồng để gây dựng tương lai.

Tham dự các cuộc họp tại địa phương, cộng tác trong Nhóm Facebook và tìm hiểu thêm về những công nghệ mới nhất của Facebook.
Tìm nhóm

Kết nối với cộng đồng để gây dựng tương lai.

Tham dự các cuộc họp tại địa phương, cộng tác trong Nhóm Facebook và tìm hiểu thêm về những công nghệ mới nhất của Facebook.
Tìm nhóm

Tại sao nên tham gia nhóm?

Cho dù mục đích của bạn là gì thì Developer Circles đều có thể kết nối bạn với các nhà phát triển khác tại địa phương để cộng tác, học hỏi và viết mã.
Kết nối với các nhà phát triển khác
Tiếp cận với cộng đồng Nhóm Facebook duy nhất tại địa phương và tham dự các cuộc họp ở gần bạn
Tương tác với các chuyên gia tại địa phương
Mỗi cộng đồng sẽ do Trưởng nhóm các nhà phát triển tại địa phương tổ chức và điều hành
Tìm hiểu về công nghệ mới
Tìm hiểu về Bot, AI (trí tuệ nhân tạo), IoT, React và các công cụ khác
Hợp tác với các nhà phát triển khác
Cộng tác với tất cả các nhà phát triển

Tại sao nên tham gia nhóm?

Cho dù mục đích của bạn là gì thì Developer Circles đều có thể kết nối bạn với các nhà phát triển khác tại địa phương để cộng tác, học hỏi và viết mã.

Tham gia cộng đồng

Tham gia Developer Circles tại địa phương để kết nối với cộng đồng nhà phát triển trên Facebook và tham dự những cuộc họp ở khu vực của bạn
Tìm nhóm

Tham gia cộng đồng

Tham gia Developer Circles tại địa phương để kết nối với cộng đồng nhà phát triển trên Facebook và tham dự những cuộc họp ở khu vực của bạn
Tìm nhóm

Tin từ cộng đồng

Tin đáng chú ý từ cộng đồng Developer Circles trên toàn cầu.